donderdag 25 april 2013

Cosmo bag - SEW ALONG - deel 2

Ok, gisteren heeft u geknipt en gestreken dat het geen naam heeft, u heeft wellicht ook goed gevloekt, omdat er geen einde aan leek te komen, maar vandaag is het tijd voor het leukere werk! Aan het einde van dit deel van de sew along staat de buitenkant van uw tas in elkaar, hoezee, hoera! En als u dit gedaan heeft, is het morgen in deel 3 piece of cake, ik beloof het u!

Goed, we beginnen met de plooitjes in het voorpand. Het achterpand ziet er exact hetzelfde uit, dus alles wat u met het ene pand doet, herhaalt u gewoon met het andere pand.

Als het goed is, heeft u gisteren de merktekens waar de plooitjes moeten komen overgenomen op uw patroon. Misschien tekende u ze erop, misschien maakte u een klein knipje in de naadwaarde, het maakt niet uit, zolang u maar ziet waar ze moeten komen. Om het iets zichtbaarder te maken op de foto's, stak ik een speldje aan elk merkteken.

Mocht u nog geen knipje in de naadwaarde gegeven hebben in het midden van uw patroondeel, doe dat dan nu. Later wordt u wel duidelijk waarom dat handig is. Let op, een KLEIN knipje, knip niet verder dan de naadwaarde breed is.


Leg het pand met de goede kant naar boven. Het mooiste resultaat krijgt u als alle plooitjes in dezelfde richting liggen. Wij gaan werken van link naar recht. Vouw de stof zo dat het eerste merkteken exact op het 2e merkteken komt te liggen, de goede kanten van de stof liggen tegen elkaar.


Speld vast. Als u de stof weer openvouwt ziet u dit aan de goede kant:


Vouw de stof weer dicht. Stik nu vanaf de rand van de stof 1,5cm op de vouwlijn, zodat u de plooi fixeert.


De 3 andere plooien maakt u op net dezelfde manier. Blijf nog steeds van links naar rechts werken.

Als u alle plooien vastgestikt heeft, krijgt u 4 "bulten" aan de achterkant van de stof. Duw elke bult nu plat, waarbij u de stof van de bult zo verdeelt dat er links en rechts van het stiksel dat u maakte om de plooi te fixeren even veel stof zit. Als dat Chinees is, kijk dan naar onderstaande foto.


Speld de platgedrukte plooien vast met 1 speldje langs elke kant, en herlaal hetzelfde voor alle 3 de plooien. Als u dat gedaan hebt, ziet de achterkant van uw stof er zo uit:


Stik de platgedrukte plooien nu vast in de naadwaarde (zie rode stippellijn op de foto).

Voila, meer moet er met dat voorpand niet meer gebeuren. Dan gaan we nu de band aan het pand bevestigen. De band is dat kleine, halvemaanvormige stukje dat u uit de stof van de hengels geknipt hebt. Vouw de band dubbel, en geef ook daar in de naadwaarde een klein knipje om het midden aan te duiden.

Leg de band op het voorpand, de goede kanten op elkaar, en zorg daarbij dat het knipje dat het midden van het voorpand aangeeft exact overeenkomt met het knipje dat het midden van de band aangeeft. Speld vast.


Om de band aan het voorpand vast te maken, moet de bovenrand van het voorpand aan de onderkant van de band bevestigd worden. Dat lijkt in eerste instantie een onmogelijk opdracht, en dat wringt langs alle kanten. Geen paniek, dat is normaal. Gebruik véél speldjes om alles zo nauwkeurig mogelijk op elkaar te houden, want doordat het zo wringt, zal het slecht blijven liggen bij het stikken.


Stik de band op het voorpand, en voorzie daarbij 1cm naadwaarde. Stik traag, zo blijft alles beter op zijn plek. Wanneer u de 2 delen aan elkaar geknipt heeft, knipt u ongeveer om 2cm een klein driehoekje uit de naadwaarde. Op die manier gaat de spanning wat van het stiksel af, en kan u de band makkelijker plooien. Let op, knip niet in het stiksel, blijf daar ongeveer 2mm vandaan met uw schaar! Plooi de panden open, en strijk de band en de naadwaarde naar boven. Stik dan aan de goede kant van de stof kort op de rand door, zodat u de naadwaarde mee "vangt" in dat stiksel.


Ok, die zit vast, dan is het nu tijd om de hengsels er nog aan vast te maken. De werkwijze is eigenlijk exact hetzelfde als die voor de band. Vouw het voorpand mét de band erop dubbel, en geef een knipje om het midden aan te duiden. Doe dit aan beide kanten. Neem een linker- en een rechterhengels, vouw deze ook dubbel, en geef onderaan een knipje om het midden aan te duiden.

Leg het rechterhengsel op de rechterzijde van het voorpand, goede kanten naar elkaar, en zorg daarbij dat het knipje dat het midden van de rechterbovenzijde van het voorpand aangeeft exact overeenkomt met het knipje dat het midden van het rechterhengsel aangeeft. Speld vast.


Speld beide patroondelen op elkaar vast zoals u dat voor de band ook gedaan heeft. Dat gaat weer onmogelijk lijken en wringen langs alle kanten. Gebruik opnieuw véél speldjes.


Stik het rechterhengsel op de rechterbovenzijde van het voorpand, en voorzie daarbij 1cm naadwaarde. Stik traag, zo blijft alles beter op zijn plek. Wanneer u de 2 delen aan elkaar gestikt heeft, knipt u ongeveer om 2cm een klein driehoekje uit de naadwaarde, net zoals u bij de band gedaan heeft. Op die manier gaat de spanning wat van het stiksel af, en kan u het hengsel makkelijker plooien. Let op, blijf weer ongeveer 2mm van het stiksel vandaan met uw schaar! Plooi open, en strijk het hengsel en de naadwaarde naar boven. Stik dan aan de goede kant van de stof kort op de rand door, zodat u de naadwaarde mee "vangt" in dat stiksel.


Herhaal hetzelfde voor het linkerhengsel. Wanneer u dat eraan bevestigd heeft, zou het er zo moeten uitzien:


Dat begint erop te lijken, toch?

Vouw het pand dubbel, zodat beide hengsels bovenaan exact op elkaar liggen. De goede kanten liggen tegen elkaar. Speld de uiteinden van de hengsels aan elkaar vast met 1cm naadwaarde en stik vast. De hengsels zijn nu gesloten.


Vervolgens doorstikt u de binnenkant van de hengsels (de "cirkel" dus die u maakte) op 1cm, en knipt u opnieuw driehoekjes uit de naadwaarde die u creëerde. Zorg dat u het stiksel niet raakt.


Strijk vervolgens de naadwaarde om naar de slechte kant van de stof.

Het 2e voorpand (het achterpand dus :) ) maakt u op exact dezelfde manier. Zodra u beide panden afgewerkt heb, kunnen we de zijkanten eraan gaan bevestigen.

Maar voor we dat gaan doen, moeten we eerst de zijzakjes op de zijpanden bevestigen.

Neem het pand voor het zijzakje in de buitenstof en de voering voor het zijzakje dat u knipte in de stof waarin u de hengsels maakte. U zal zien dat deze panden geen rechthoeken zijn, maar trapziums, en dat het voeringpand langer is dan het pand in de buitenstof. Leg de panden op elkaar, met de goede kanten naar elkaar toe, en speld ze op elkaar vast aan de kortste zijde. Stik door met 1cm naadwaarde.


Vouw open, strijk de naadwaarde open. Vervolgens plooit u de reep stof zo dubbel dat beide uiteinden exact op elkaar passen, de slechte kanten liggen nu op elkaar. Bovenaan komt er dan een klein stukje van de voering boven de buitenstof piepen.


Leg nu het zijzakje op het zijpand, de voeringkant van het zakje op de goede kant van het zijpand. Zorg dat de onderkant van het zijzakje exact overeenkomt met de onderkant van het zijpand. Stik het zijzakje kort bij de rand vast op het zijpand (dat mag met een grote steeklengte, het doel is alleen het even op elkaar vast te zetten)


Goed, dan gaan we nu de zijpanden aan het voorpand bevestigen.

Leg de zijpanden met de goede kanten naar beneden op het voorpand. Speld de zijpanden vast aan de zijkanten van het voorpand. U gaat zien, ook dat gaat weer een beetje wringen. Stik door met 1cm naadwaarde, en stop op ongeveer 1cm van de onderkant. Straks zal u duidelijk worden waarom dat nodig is. Het stiksel dat u maakte om het zijzakje vast te maken op het zijpand zit in de naadwaarde.


Herhaal hetzelfde om het achterpand aan de zijpanden vast te maken. Als u deze stap heeft uitgevoerd, ziet uw tas er zo uit:


Knip weer driehoekjes uit de zijnaden, zoals u het bij de band en de hengsels deed.

Het laatste dat we vandaag dan nog moeten doen, is de bodem aan de tas bevestigen. Neem het bodempaneel, en speld het met een lange zijde vast aan een lange onderzijde van de tas. U hebt gisteren uw bodempaneel ruimer geknipt dan voorgeschreven in het boek, normaal gezien is het dus een beetje langer dan de lengte van de onderzijde van de tas. Zorg dat er aan weerszijden evenveel naadwaarde overblijft.

Als u aan de hoeken komt, wordt het u waarschijnlijk wel duidelijk waarom u 1cm voor het einde moest stoppen met de zijnaad. Speld het bodempaneel ALLEEN vast aan de lange buitenzijde, u kan uw zijpaneel in het hoekje "wegflappen", gezien dat niet vastgestikt werd.


Nu is het belangrijk van nauwkeurig te stikken. U moet ervoor zorgen dat u rakelings langs het weggeflapte stukje zijpand begint te stikken zonder het te raken en dat u aan de andere kant ook weer rakelings langs dat flapje stopt. Alleen op die manier krijgt u mooie, rechte hoeken.


Vervolgens maakt u 1 zijkant van het bodempaneel vast aan de korte zijkant van de tas. U moet nu zorgen dat u het bodempaneel vast maakt aan het flapje dat u daarstraks wegklapte. Dat klinkt ingewikkeld, maar als u het voor u heeft liggen, zal u meteen zien wat ik bedoel. Aan de lange zijde waar het bodempaneel nog niet vastgemaakt is, flapt u dat hoekje weer weg, zodat het bodempaneel, wanneer u het stikt, nu alleen vastgestikt is aan het zijpand. Let er weer op dat u rakelings langs de weggeklapte hoekjes stikt.

Nadien werkt u de andere lange zijde en de andere korte zijde op dezelfde manier af. Het ziet er dan zo uit, de stiksels kruisen elkaar in de hoeken, aangezien u altijd rakelings langs de losse flapjes gestikt hebt:


U kan voor deze tussenstap ook kijken naar het tekeningetje in het boek, daar ziet u ook goed hoe de onderkant van de tas als het ware "omgeplooid" wordt in de naadwaarde, en zo boven op het bodempaneel bevestigd wordt.

Knip de hoekjes schuin weg, knip opnieuw driehoekjes uit de naadwaardes.


Keer de tas en duw voorzichtig de hoekjes naar buiten. U zou nu mooie rechte hoeken onderaan moeten hebben.

En daarmee is de buitenkant van uw tas helemaal af, hoera!


Morgen maken we de binnenkant van de tas, u zult zien dat dat erg gelijkend is op wat u vandaag deed. 't Zal alleen wat vlugger gaan, gezien u het nu al allemaal eens gedaan heeft, en gezien er geen plooitjes/band/zijzakjes zijn.

Tot morgen!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten